Maskinsäkerhet

MaskinsäkerhetVi erbjuder säkerhetssystem som på ett användar- och underhållsvänligt sätt ger säkerhetslösningar för t.ex. prov- eller robotceller.

Vi projekterar, programmerar och installerar maskinsäkerhetsutrustning främst bestående av ABB Jokab Safety säkerhetsutrustning, t.ex. Säkerhets-PLC Pluto.

Vi har bland annat installerat ett 30-tal säkerhetsklassade provceller hos ett större företag i Västerås.

Vi arbetar bland annat enligt EN ISO 13849, direktivet som bland annat reglerar säkerhetsrelaterade styrsystems funktioner harmoniserat mot Maskindirektivet.