Grafisk profil

VARFÖR EN GRAFISK PROFIL?

grafisk profilFör att de budskap och den information du förmedlar utåt skall ha en personlig prägel och förmedla ditt företags identitet och dess värden är det bra att ha en genomgående och enhetlig grafisk profil.

Detta innebär i vanliga fall att ditt företags logotyp finns med på era visitkort, brevpapper och kuvert. Där finns även nödvändiga kontaktuppgifter. I den grafiska profilen kan också ingå vilka färger som skall användas i tex annonser och på företagsbilar.

Sammantaget inger detta förtroende och affärsmässighet hos dina kunder.

Vi tar fram förslag på utformning av er grafiska profil. Allt från logotype och visitkort till utformning av firmabilens dekaler. I arbetet ingår att vi även tar fram tryckoriginal som ni sedan kan skicka till tryckeriet. Det spar ytterliggare kostnader eftersom tryckeriet direkt kan använda originalen utan att behöva lägga tid på omarbetning.

Vill ni så kan vi även se till att trycka upp det material ni vill ha så kan ni lägga all tid på ert eget arbete.